O nama

Cisco lokalna akademija u Mostaru

Cisco lokalna akademija u Mostaru je druga po redu akademija formirana na području Bosne i Hercegovine. Akademija je formirana 11.01.2001. godine potpisivanjem ugovora između studija informatike (kasnije  Fakultet informacijskih tehnologija ) koju je tada predstavljao tadasnji dekan prof. dr. Safet Krkić i regionalne akademije Trening centar Mostar, koji je tada predstavljao Aner Žuljević.

Zašto baš mi?

Instruktori sa višegodišnjim iskustvom

Predavanja pripremana po najnovijim CISCO materijalima

Savremena mrežna oprema za laboratorijske vježbe

Proces certifikacije

  • Upis na akademiju.
  • Prisustvo na predavanjima i labovima (Fakultet informacijskih tehnologija).
  • Nastavni materijali potrebni za spremanje ispita .
  • Učenje,učenje, učenje.
  • Certifikacijski ispit Pearson VUE Testing centar (FIT)

Cijena kursa

500 KM
/po semestru
Akademija traje četiri semestra, a jedan semestar je od 3 do 4 mjeseca. Iznos se uplaćuje na način da se u prvih mjesec dana uplati polovica iznosa a ostatak prema dinamici koja odgovara kandidatu do kraja semestra.  Preduslov za izlazak na finalni ispit nakon pojedinog semestra su izmirene obaveze prema akademiji.

Iznos je moguće uplatit i kroz fakturu koja se izdaje prema pravnim licima, u tom slučaju kandidat dostavlja poreski I ID broj firme koja će mu platiti obuku

Uplata se vrši na žiro račun:

 

1610000000291496

 

sa naznakom “Cisco CCNA x” gdje na mjesto oznake x stavljate semestra na koji ste upisani.

Program Akademije

Samostalni kursevi

Cisco akademci imaju mogućnost samostalnog praćenja  kurseva kako bi se na što bolji način pripremili za razvoj karijere u IT industriji. Tu su svakako kursevi koji se odnose na Cyber Security, Linux i sl.

IT Essentials

IT Essentials je program koji vam omogućava da steknete praktična znanja iz oblasti održavanja računarskih sistema, te da se sa uspjehom certificirate po Comptia A+ certifikacijskom programu

CCNA R&S

Prođite kroz program obuke po najnovijem Cisco CCNA Routing and Switching certifikacijskom programu kako bi stekli potrebna znanja za certifikaciju

U ovoj sekciji se nalaze svi naš kandidati koji su se uspješno certificirali i koji posjeduju aktivan Cisco Certifikat. Svakako pozivamo sve kandidate da nam se jave kako bi ih evidentirali i kako bi zainteresirani poslodavci mogli na jednom mjestu da imaju listu certificiranih stručnjaka

 

 


Ime i prezime: Marko Karacic
email:m.karacic2@hotmail.com
datum certifikacije 11.06.2019. godine
certifikat: CCNA R&S


Ime i prezime: Elida Mahinić
email:elida_m@live.com
datum certifikacije 15.03.2019
certifikat: CCNA R&S


Ime i prezime: Mirko Čelar
email: mirko_celar@hotmail.com
datum certifikacije 24.11.2017
certifikat: CCNA R&S