Goran Škondrić

Adresa:

Sjeverni Logor br.12 88000 Mostar (FIT)

Telefon:

(+387) 061 111 222

Skype:

goranskondric

Goran Škondrić

Goran Škondrić, aktivni instruktor sa nadužim stažom na našoj akadamiji. Trenutno obavlja funkciju main contact osobe za našu akademiju. Goran je ujedno i  aktivni trener cisco trenera za Bosnu i Hercegovinu.